X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Rīcības komiteja

2010. gada 17. marts

Tatjana Koķe – Rīcības komitejas priekšsēdētāja, izglītības un zinātnes ministre

Agra Bērziņa – Rīcības komitejas izpilddirektore, Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centra vadītāja vietniece – Interešu izglītības un tālākizglītības departamenta direktore

Inguna Aire – Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

Ilgonis Gaugers – Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks administratīvajos jautājumos

Dzintra Geka – Nacionālās radio un televīzijas padomes locekle

Arturs Grāvītis – Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta direktora vietnieks

Mareks Gruškevics – Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

Guntis Helmanis – Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta direktors

Andris Jaunsleinis – Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis

Renāte Pupele – Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta direk¬tore

Juris Radzevičs – Rīgas pilsētas izpilddirektors

Artis Stucka – Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks pašvaldību pārraudzības jautājumos

Inga Štāle – Izglītības un zinātnes ministrijas Finanšu departamenta direktore

Solvita Zvidriņa – Kultūras ministrijas valsts sekretāre

Antra Strikaite – Rīcības komitejas sekretāre, Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centra Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente

Comments are closed.

dziedundejo.lv sociālajos tīklos       Foorsh Interactive | hostings