X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Mākslinieciskā padome

2010. gada 17. marts

Raimonds Pauls – Padomes priekšsēdētājs, Saeimas deputāts, komponists

Agra Bērziņa – Padomes priekšsēdētāja vietniece, Valsts izglītības satura centra vadītāja vietniece, Interešu izglītības un tālākizglītības departamenta direktore

Maruta Alpa – tautas dejas mākslas eksperte

Liene Batņa – J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Mūzikas pedagoģijas nodaļas vadītāja, diriģente

Agris Celms – Jelgavas 4.vidusskolas direktors, diriģents

Gints Ceplenieks – Talsu rajona skolu koru virsdiriģents, Talsu 2.vidusskolas jaukto koru un zēnu kora diriģents

Viva Dzene – Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta Latgales priekšpilsētas vizuālās mākslas metodiskās apvienības vadītāja

Jānis Erenštreits – Rīgas Doma kora skolas direktors, diriģents

Olga Freiberga – Rīgas Kultūras un tautas mākslas centra Mazā ģilde bērnu Tautas deju ansambļa Dzintariņš mākslinieciskā vadītāja

Arta Goldberga – Rīgas pilsētas būvvaldes Pilsētvides dizaina pārvaldes vadītāja

Anna Jansone – Latvijas Kultūras koledžas Tradicionālās kultūras un skatuves mākslas nodaļas vadītāja, režisore

Nellija Kleinberga – Skrundas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja, Latvijas pilsētu savienības valdes priekšsēdētāja, svētku režisore

Dina Liepa – Bērnu un jauniešu centra Rīgas Skolēnu pils folkloras kopas Kokle vadītāja, Rīgas pilsētas interešu izglītības folkloras pulciņu un ansambļu metodiķe

Indra Ozoliņa – Siguldas Valsts ģimnāzijas deju kolektīva Vizbulīte vadītāja, Rīgas rajona skolu tautas deju kolektīvu virsvadītāja

Pēteris Rudzītis – Jaunsardzes pūtēju orķestra diriģents

Anita Vaivade – UNESCO Latvijas nacionālās komisijas Kultūras, komunikāciju un informācijas sektora vadītāja

Kristīne Vāgnere – Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece nozares politikas jautājumos

Edmunds Veizāns – Latvijas Kultūras koledžas pasniedzējs, E.Veizāna mūsdienu deju skolas direktors

Antra Strikaite – Padomes sekretāre, Valsts izglītības satura centra Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente

Comments are closed.

dziedundejo.lv sociālajos tīklos       Foorsh Interactive | hostings