Starptautiska ievērība skolēnu dziesmu un deju svētkiem jubilejā

2010. gada 16. marts | unesco.lv

Latvijas Nacionālā Vēstures muzeja arhīvs. II Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki. 1967.gads.

Foto: Latvijas Nacionālā Vēstures muzeja arhīvs. II Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki. 1967.gads.

Pirmo reizi visā dziesmu svētku procesa vēsturē tieši X Latvijas skolēnu dziesmu un deju svētki ir iekļauti Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) svinamo dienu kalendārā 2010. – 2011. gadam. Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki UNESCO svinamo dienu kalendārā iekļauti, atzīmējot to 50 gadu jubileju, kā arī novērtējot šīs tradīcijas lomu Vispārējo Baltijas dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un pārmantošanā.

„Piekrītot un apliecinot, ka Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku 50 gadu jubileja ir ievērojams notikums un atzīmējams kā nozīmīgs piemērs kultūras mantojuma un tradīcijas veiksmīgai uzturēšanai un turpināšanai, UNESCO vienlaicīgi ar atzinību novērtē Latvijas valsts attieksmi pret savu nemateriālo kultūras mantojumu un atbildību tā saglabāšanā,” lēmumu uzsver UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre Dagnija Baltiņa.

„UNESCO acīs nenoliedzami ir svarīgi, ka valsts ne tikai apzina savu kultūras mantojumu, bet aktīvi iesaistās tā uzturēšanā un pārmantošanā, nodrošinot tradīcijas turpināšanai valsts atbalstu kā zīmi par prioritātēm tās tālākai attīstībai. Mēs ceram, ka izrādītā atzinība šai unikālajai tradīcijai, kā arī novērtējums svētku organizatoriem piesaistīs uzmanību un nostiprinās pārliecību par nepieciešamību tradīciju Latvijā turpināt un mudinās ikvienu tās iedzīvotāju pašam priekš sevis rast veidu, kā svētkus atbalstīt un tajos piedalīties,” uzsver Dagnija Baltiņa.

Comments are closed.

dziedundejo.lv sociālajos tīklos       Foorsh Interactive | hostings