Stacijas skolas bērni tiekas ar pirmo svētku dalībnieci

2010. gada 26. aprīlis | Zinaīda Loina, “Vaduguns”

No Vitas Kostiļukas privātā arhīva. Balvu rajonu pirmajos Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos 1960.gadā Rīgā pārstāvēja tikai dejotāji no Stacijas skolas.

Foto: No Vitas Kostiļukas privātā arhīva. Balvu rajonu pirmajos Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos 1960.gadā Rīgā pārstāvēja tikai dejotāji no Stacijas skolas.

Jaunie dejotāji no Balvu novada Kubulu pagasta Stacijas pamatskolas tikās ar Vitu Kostiļuku, kura 1960.gadā vēl ar uzvārdu Pastare kopā ar Stacijas septiņgadīgās skolas dejotājiem Rīgā piedalījās pirmajos Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. Skolēni interesējās, kur toreiz notika mēģinājumi, kāda bija skolēnu attieksme un disciplīna, kādi izskatījās dejotāju tērpi.

Izrādās, ka dejotājiem tērpus pārsvarā bija jāgatavo pašiem, piemēram, papīra vainadziņus ar krāsainiem rotājumiem. Mēģinājumi notikuši šaurās klašu telpās, bet skolēni patiešām ļoti klausījuši savus deju skolotājas. Vitu Kostiļuku dejot mācījusi skolotāja Vera Ivanova, tagad viņas meita Zita Kravale māca mazos Kubulu pagasta dejotājus. “Tautu tērpus šuvām paši, mums bija sarkana atlasa svārki ar dzeltenām lentītēm, vainadziņu izgriezām no kartona, rakstus uzlīmējām. Nopirktās sandalītes Rīgā nopūtām ar ādas laku, lai būtu skaisti un vienādi,” atceras Vita Kostiļuka. Viņa arī tagad aiziet uz tautas namu paskatīties dejotāju mēģinājumus. Tautu deju soļus māca savam mazdēlam Harijam Ločmelim, kurš mācās Stacijas pamatskolas 2.klasē un dejo deju kolektīvā. “Bērniem interesēja, kad stāstīju par uzstāšanos operā, Mežaparkā. Ceru, ka jaunie Stacijas skolas dejotāji būs pacietīgi, uzņēmīgi un, ja būs lemts, godam pārstāvēs savu pagastu svētkos,” piebilst Vita Kostiļuka.

vaduguns01.jpg

Foto: A.Kirsanovs. Pirmo svētku dalībniece Vita Kostiļuka Stacijas pamatskolas skolēniem stāsta par pirmajiem Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, kuros viņai pašai bijis gods piedalīties.

Stacijas skolas direktore Ruta Bukša saka, ka pavisam drīz skolēni tiksies arī ar otru pirmo svētku dalībnieci Maiju Osmani. Bet jau pavisam drīz skolēni uzzinās, vai viņu deju kolektīvi pēc skatēm un žūrijas vērtējuma būs X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieku vidū. Uz svētkiem ļoti cer nokļūt arī Stacijas pamatskolas 1.-4.klašu deju kolektīvs, kurš skatē ieguva 44 punktus un I pakāpes diplomu, Kubulu pagasta kultūras nama 3.-6.klašu deju kolektīvs ar 47 punktiem un laureāta diplomu, kā arī pagasta kultūras nama 7.-9.klašu deju kolektīvs ar izcīnītajiem 45,33 punktiem un laureāta diplomu.

> Laikraksts “Vaduguns” internetā

Comments are closed.

dziedundejo.lv sociālajos tīklos       Foorsh Interactive | hostings