IESKAŅU PASĀKUMI PAŠVALDĪBĀS

X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku ieskaņu pasākumi pašvaldībās

Aizkraukles novads

14.maijs Ģimenes dienai veltīts pasākums „Iegriežam svētku vilciņu”  - Aizkraukles pagasta sākumskola

12.jūnijs Deju svētki „Vasarai vārti vaļā”  - Aizkraukles novada estrāde

Aizputes novads

20.jūnijs Dziesmu un deju svētku ieskaņas koncerts

Alojas novads

3.jūlijs Koncerts „Ceļā uz Dziesmu svētkiem” Alojas vidusskolā

Alūksnes novads

9.aprīlis Tautas deju kolektīvu skate  - Alūksnes Tautas nams

22.aprīlis Skolu koru skate 1.kārta  - E.Glika Alūksnes valsts ģimnāzija

Aprīlis, Maijs  Vides akcija „Darīsim zaļos darbus”  - Novada skolās

7.maijs Svētku koncerti novada skolās – Ziemeru pamatskola, Malienas pamatskola, Alūksnes vidusskola, Strautiņu pamatskola,Mārkalnes pamatskola, Jaunlaicenes pamatskola, Jaunannas pamatskola, Pededzes pamatskola, Liepnas vidusskola

28.maijs Svētku koncerti novada skolās  - Mālupes pamatskola

29.maijs Alūksnes un Apes novadu skolu ieskaņu pasākums X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem „Iegriez vilciņu” – Alūksnes pilsēta
Mācību olimpiāžu uzvarētāju apbalvošana – Administratīvā ēka
Projekta „Mantojums” prezentācijas – Alūksnes BJC
Mūzikas koncerts – Jaunā pils
Deju koncerts –  Pilssalas estrāde

2.-6.jūnijs X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieku mēģinājumi, nometnes - Novada skolās

Babītes novads

3.jūlijs Svētku prieks Babītes novada Babītes vidusskolā

Balvu novads

14.maijs X Latvijas skolu dziesmu un deju svētku ieskaņas koncerts – Balvu pilsētas Centrālais laukums

Bauskas novads

28.maijs Bauskas novada skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki „Es iekrāsoju pasauli…” - Bauskas Pilskalna estrāde

Brocēnu novads

28.maijs Brocēnu novada pirmie skolēnu dziesmu un deju svētki – Brocēnu novada kultūras un izglītības centrs

Cesvaines novads

14.maijs Ābeļziedu koncerts –  Cesvaines vidusskola

28.maijs Sprīdīša svētki – Cesvaines vidusskola

Cēsu novads (piedalās arī Amatas, Raunas, Jaunpiebalgas, Līgatnes,Vecpiebalgas, Priekuļu, Pārgaujas novads)

27.maijs Laureātu koncerts – Cēsu 2.pamatskola

Dagdas novads

29.maijs vai 30.maijs Bērnu un jauniešu svētki  - Dagdas pilsētas estrāde vai Tautas nams

Daugavpils novads

14.maijs Koncerts „Ceļā uz Dziesmu svētkiem”  - Līksnas kultūras nams

20.maijs Lielā sadziedāšanās – Daugavpils novada kultūras centrs

21.maijs Koncerts „Ceļā uz Dziesmu svētkiem” – Ambeļu kultūras nams

28.maijs Ielu koncerts „Sveika, vasara!” – Višķu pagasta Špoģos

29.maijs Daugavpils novada tautas deju kolektīvu sadancis – Vaboles pagasta parks

1.jūnijs Koncerts „Bērnu prieks” – Nīcgales pagasta laukumā

1.jūnijs Naujenes pagasta skolēnu svētki – Naujenes pagasta stadions

14.-18.jūnijs Radošās dienas pūtēju orķestra dalībniekiem ar koncertiem Naujenes pagasta ciematos (Lociki, Vecstropi, Krauja, Židino, Naujene) - Naujenes mūzikas un mākslas skola

Daugavpils pilsēta

5.jūnijs Pilsētas svētku ietvaros – mūsdienu deju kolektīvu un mazo mūzikas kolektīvu koncerts - Pilsētas ielās

6.jūnijs Pilsētas svētki – tautas deju kolektīvu „Latgales programma” Pilsētas Vienības laukumā

Dobeles novads

29.maijā plkst.17.00 Skolu jaunatnes koncerts “Lai skan Dobeles novadā!” - Dobeles estrādē

Ērgļu novads

7. maijā plkst. 18.00 Mātes dienai veltīts Ērgļu vidusskolas koru  un deju kolektīvu koncerts „Novij man, māmuliņa!” - Ērgļu Saieta namā

29. maijā plkst. 18.00 Ērgļu novada Mazie dziesmu un deju svētki – Ērgļu estrādē

Grobiņas novads

29.-30.maijs Liepājas pilsētas un novadu skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki „Lielmutis Fricis un Lielmute Marta”- Liepāja

Iecavas novads

Maijs Dziesmu un deju svētku ieskaņas koncerts – labdarības koncerts Iecavas vidusskolā

22.maijs Mazie dziesmu un deju svētki, skolēnu darbu izstāde – prezentācija Iecavas estrādē

Ilūkstes novads

2.jūlijā plkst.15.00 Ilūkstes novada skolēnu koncerts „Nāc gavilēt!” – Ilūkstes stadions

Jaunjelgavas novads

30.maijs Jaunjelgavas novada skolēnu un pieaugušo amatierkolektīvu Tautas mākslas svētki „Saulīt, mana krustamāte, pār Daugavu roku deva” - Staburaga pagasta Vīgantes estrādē

Jelgavas novads

20.maijs X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu svētku ieskaņu koncerts Ozolnieku novadā

Jelgavas pilsēta

4. maijs Pilsētas koru un deju kolektīvu koncerts – Uzvaras parks

4. maijs plkst. 11.00 Vizuālās mākslas akcija „Mana Latvija” - Uzvaras parks

26., 28.maijs Pilsētas svētki - Lielā iela, Kultūras nams

30. maijs plkst. 16.00 BJC „JUNDA” mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu koncerts. Uzvaras parks

1.jūnijs Mēs – Likteņdārzam

Jēkabpils novads

28.05.-29.05. Jēkabpils novada svētki – Zasas pagasts, Rubenes pagasts, Jēkabpils novads

Jēkabpils pilsēta

2.-3.jūlijs Jēkabpils pilsētas svētki – Jēkabpils pilsēta

Jūrmalas novads

29.maijā plkst.11.00 Jūrmalas skolēnu dziesmu un deju lielkoncerts “Nāc gavilēt!”  - Horna dārzā Majoros

Kokneses novads

Jūnijs Kokneses novada svētki Kokneses parkā

Jūnijs Deju diena „Vasarai vārti vaļā” Aizkraukles novada estrādē

Krāslavas novads

30.maijs Novada skolēnu koru un tautas deju kolektīvu pasākums „Ceļā uz X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem” - Krāslavas pilsētas estrāde

Krimuldas novads

29.maijā plkst.18.00 Dziesmu svētki Krimuldas novada skolu kolektīviem „Dziedi un dejo” – Lēdurgas estrāde

Krustpils novads

1.maijs Krustpils novada svētki - Mežāres pagasts, Krustpils novads

Kuldīgas novads

24.aprīlis X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku rotaļu programma “Virpu, virpu, virpulī” - Ventas krastmalā, Kuldīgā, pie Ventas tilta

30.aprīlis Deju diena – Kuldīgas sporta halle

14.maijs 5.-12.klašu koru dziesmu svētu ieskaņas koncerts – Kuldīgas Sv.Annas baznīca

20.maijs 1.-4.klašu koru koncerts – Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrs

Ķeguma novads

17.aprīlis Mūzikas koncerts Birzgales tautas namā

1.maijs „Mēs esam viens otram” Birzgales tautas namā

7.maijs Ģimenes dienas koncerts Ķeguma komercnovirziena vidusskolā

29.maijs Ķeguma novada svētki Ķegumā

Ķekavas novads

4.jūnijā plkst.18.00 X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku ieskaņās koncerts „Skandinām, dimdinām pāri visam novadam” Ķekavas sākumskolas sporta laukumā

Liepāja

29.maijs plkst.17.00 Liepājas pilsētas Dziesmu svētki  - Koncertestrāde „Pūt, vējiņi!”

30.maijā plkst.17.00 Liepājas pilsētas Deju svētki  - „Daugavas stadiona” rezerves stadions

Limbažu novads

15.aprīlis Koru koncerts  - Limbažu 3.vidusskola

28.maijs Atskaites koncerts – Lādezera pamatskolā

30.maijs Tautas mākslas diena Limbažos

20.-30. jūnijs Folkloras nometne Lādezera pamatskolā

Līvānu novads

14.maijs Ieskaņu pasākums. Ideja „No pagātnes un nākotni” Līvānu novada kultūras centrā

Lubānas novads

27.maijs Gada atskaites koncerts „Gada skolēns” – Meirānu O.Kalpaka pamatskola

28.maijs Lubānas novada bērnu un jauniešu svētki – Pilsētas estrāde un klubs

Ludzas novads

30.maijā plkst.16.00 Starpnovadu skolu jaunatnes deju un dziesmu svētki Ludzā

Madonas novads

28.maijs Svētki skolas Jāņa dārzā – Liezēres pamatskola

31.maijs Svētki svētkiem – Vestienas pamatskola

5.jūnijs Madonas novada svētku ietvaros – Madonas estrāde

29.jūnijs Madonas, Lubānas, Cesvaines, Varakļānu un Ērgļu novadu skolēnu koru sadziedāšanās

Mazsalacas novads

28.,29.jūnijs X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieku radošās dienas-nometne - Vidusskola, Kultūras centrs, Mazsalaca

Mārupes novads

30.maijs Bērnu svētki Mārupes novadā Jaunmārupe (brīvā dabā)

Ogres novads

22.maijs Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes, Ķeguma novadu „Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētki” - Brīvības ielas skvērs

Olaines novads

3.jūlijs Tautas deju kolektīvu ieskaņas koncerts Olaines stadions

Ozolnieku novads

20.maijs X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu svētku ieskaņu koncerts Ozolnieku novadā

30.maijs Bērnu svētki Elejas muižas parka estrādē

Pļaviņu novads

22.jūnijs Koncerts Klintaines pagasta estrādē

Priekuļu novads

29.maijs Novada Skolēnu dziesmu un deju svētki – Mārsnēnu brīvdabas estrāde

Rīgas pilsēta

4.jūlijs Koncertprojekts „Tiekamies pasakā” – Latvijas Nacionālais teātris

6.jūlijs Bērnu rokopera „Olivers” www.rokoperaolivers.lv - Latvijas Nacionālais teātris

Rēzeknes pilsēta

28.maijā Koncerts „Iegriezīsim vasaru Rēzeknē!” – Rēzeknes izglītības un kultūras iestāžu kolektīvu (kori, dejas, vokāli – instrumentālie ansambļi, folklora, pūtēju orķestri, vizuāla un lietišķa māksla) - Raiņa atpūtas un kultūras parks

Rēzeknes un Viļānu novadi

28.maijs Dziesmu un deju diena – Lakstīgalu sala, Viļāni, Viļānu novads

Rugāju novads

14.maijs X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku ieskaņu koncerts Balvos

Rūjienas novads

12.maijs Dziesmu svētku ieskaņas koncerts – Rūjienas kultūras nams

Salas novads

26.jūnijs Sēlpils pagasta „Zvejnieklīča” pēcrekonstrukcijas atklāšanas koncerts „Salas novada mazie dziesmu un deju svētki” - Sēlpils pagasta „Zvejnieklīcis”

Saldus novads

21.aprīlis Interešu izglītības pulciņu radošā diena „Raibais karuselis”  - Kalnu kultūras nams

28.aprīlis Interešu izglītības pulciņu radošā diena „Raibais karuselis” – Lutriņu kultūras nams

1.jūnijs Interešu izglītības pulciņu radošā diena „Raibais karuselis” – Saldus

Siguldas novads

23.maijs Siguldas novada X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku ieskaņu koncerts „Nāc virpulī!” - Siguldas 1.pamatskola

Skrīveru novads

26.jūnijs „Daugavas svētki” izrāde – Skrīveru Dendroloģiskais parks

Smiltenes novads

3.jūlijs „Vasaru krāsoju dejojot!” – Smiltenes Jāņukalna estrāde

Talsu, Dundagas, Rojas novados

30.maijs Talsu, Dundagas, Rojas novadu X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku ieskaņas koncerts Talsu Sauleskalnā

3.-5.jūlijs Talsu novada BJC jauniešu pūtēju orķestra un Kolkas pūtēju orķestra nometne un koncerts Kolkā - Kolka

Tukuma novads

18.,19.jūnijs Tukuma pilsētas svētki Tukums, Brīvības laukuma pie Strūklakas

Valkas un Strenču novads

22.maijā plkst.15.00 Valkas un Strenču novadu X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku ieskaņu koncerts Valkas estrādē - Valkas pilsētas estrāde

Valmieras pilsēta

27.maijs Svētku koncerts „Interešu izglītībai Valmierā – 50”  - Valmieras estrāde

3.jūlijs Valmieras pilsētas svētki – Pilsētas laukumi

Varakļānu novads

31.maijs Projekts „Bērni bērniem” Varakļānu novada estrādē

Vecpiebalgas novads

3.jūlijs Novada Dziesmu un deju svētki – Alauksta brīvdabas estrāde

Vecumnieku novads

13.maijs „Pavasaris Schonbergā” – Skaistkalne

25.-26. jūnijs Vecumnieku novada I Dziesmu un deju svētki – Vecumnieki

25.jūnijs Vecumnieku mūzikas skolas simfoniskā orķestra un PO „Skaistkalne” kopkoncerts „Dziesmu svētku ritmos” - Vecumnieki, Skaistkalne

Ventspils pilsēta

22.maijā plkst.16.00 X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku ieskaņas koncerts MOSTIES, CELIES, STRĀDĀ Teātra namā „Jūras vārti”

Viesītes novads

14.maijs „Nāc virpulī kopā ar ģimeni” – Viesītes kultūras pils

Viļakas novads

14.maijs Ieskaņu pasākumi X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem – Balvu atpūtas un kultūras centrs

29.maijs „Skanošā sestdiena” – Viļakas estrāde

Viļānu novads

28.maijs Dziesmu un deju diena Lakstīgalu sala Viļānos

dziedundejo.lv sociālajos tīklos       Foorsh Interactive | hostings