VĒLĒJUMI

X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku māksliniecisko vadītāju, virsdiriģentu un orķestru virsvadītāju novēlējumi Svētku dalībniekiem
Deju virsvadītāju novēlējumi -

Gints Baumanis: Lai saule sirdī, prātos un dvēselē, gatavojoties, gaidot, dziedot un dejojot X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos! Saulainu jubileju!

Arta Melnalksne: Bērniem novēlu lepnumu par savas tautas dvēseli – deju un dziesmu, par to, ka viņi ir daļa no Pasaules dvēseles un UNESCO mantojuma. Maza tauta, bet varoša! Tā turpināt un nekad nepadoties!

Baiba Šteina: Kas mums krīze, kas mums sniegs, ja ir sirdī dejotprieks!

Liene Lūse: Lai dejotājiem un bērniem būtu laimīgāka dzīve, nekā viņu vecākiem un vecvecākiem!

Ilze Mažāne:
“Vienalga – piecpadsmit vai piecdesmit,
Mēs gadus nesam jau uz saviem pleciem.
Nekad, nekad lai nekļūstam par veciem,
Lai visa dzīve dejas solī rit.”
/Harijs Skuja/

Ojārs Lamass: Lai dziesmu un deju svētki katram to dalībniekam – lielam vai mazam – dod cerēto dziesmu un deju prieku, kā arī gandarījumu un lepnumu par savu tautu, kas šo – tautas kultūrai un garīgumam svarīgo tradīciju – spējusi saglabāt laiku gaitā.

Inta Dimante: Novēlu visiem dejotājiem skaistus deju svētkus un lai skatītāji dejo jums līdzi!

Ingrīda Edīte Saulīte: Dārgie, draugi! Jūs esiet Deju svētku galvenais spēks šīs skaistās tradīcijas saglabāšanā. Tas nav tikai rūpīgs darbs ceļā uz svētkiem, bet tās ir arī  jaunas zināšanas, pieredze, jauni draugi un prieks par kopīgo veikumu. Novēlu, lai jūsos vienmēr saglabājās tā uguntiņa, ar kuru Jūs savās dejās, rotaļās aizdedziniet tūkstošiem skatītāju sirdis un, lai tā no jauna sauc Jūs kopā sadoties rokās. Lai Jums neaizmirstami šie svētki!

Uldis Žagata: Lai dejotājiem veselība, darbs un dzīvotprieks!

Lita Freimane: Katri Svētki ir viena liela cikla noslēgums. Interesanta ir gatavošanās svētkiem, grūta un nogurdinoša – svētku programmas apgūšana mēģinājumos un kopā salikšana kopmēģinājumos, satraucoša – piedalīšanās skatē un rezultātu gaidīšana, fantastiska svētku piedzīvošana un izdzīvošana! Novēlu jums izbaudīt  emociju buķeti šajos “apaļajos” svētkos un vēlmi  izjust to atkārtoti nākamajos!

Agris Daņiļevičs: Novēlu prieku gatavojoties Dziesmu un deju svētkiem. Laimi tajos piedaloties. Un lepnumu apzinoties, ka esam latvieši, ka esam Latvijā un ka mums ir šie pilnīgi unikālie svētki.

Olga Freiberga: Mīliet deju, mīliet viens otru, un mīliet dzīvi!

Dace Adviljone: Izdejot, izdzīvot un izbaudīt, satikties, sadraudzēties un sastrādāt, pieredzēt, paveikt un piepildīt! Es esmu bagāts – man pieder viss, kas ar mani ir noticis! Iespaidiem bagātu Deju laiku!

Jānis Ērglis: Novēlu dalībniekiem emocijām bagātus svētkus. Izbaudiet tos gūstot daudz enerģijas un dzīvesprieka! Jūs to esat pelnījuši! Lai raits un viegls katrs dejas solis!

Iluta Mistre: Mīļie dejotāji, Dziesmu un Deju svētki ir Latvijas dārgums, bet jūs kopā ar saviem skolotājiem esat Latvijas pērles un dimanti, kas, ieguldot milzīgu darbu, esat nokļuvuši līdz Latvijas unikālākajiem svētkiem. Lai Deju svētkos piedzīvotās sajūtas un emocijas Jums paliek atmiņā uz visu mūžu!

Ilmārs Dreļs: Dzīvot ar prieku, dziedāt ar prieku, dejot ar prieku un mīlēt Latviju!

Osvalds Štrauss: Dejojām vakar, dejojam šodien un dejosim rīt, bet nekad neaizmirsīsim mūsu saknes, kuras mūs baroja, baro šodien un baros rīt.

Janīna Nurka: Dejotāji, lai jūsos saglabājas tas dzirkstošais dejotprieks, kas iepriecina skatītājus deju svētkos un arī jūs pašus vēl ilgi pēc svētkiem, lai ritmisks dejas solis visiem, kuri gatavojas un piedalās X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos!

Taisa Aruma: Lai dziedātprieks un dejot prieks, ko esat ieguvuši, gatavojoties šiem svētkiem, jūs pavada visu mūžu!

Jānis Purviņš: Visskaistākais ir taisnība, vislabākais – veselība, vispatīkamākais ir sasniegt to, ko katrs vēlas. Lai top prieks, lai top deja, lai top vispatīkamākie svētki!
Koru virsdiriģentu vēlējumi -

Jānis Erenštreits: Prieks un gandarījums par kopkora skanējuma krāšņumu Mežaparka Lielajā estrādē atkarīgs no katra kora dziedātprasmes. Vēlu visiem koristiem un viņu diriģentiem prieku  un pacietību ceļā uz Dziesmu svētkiem!

Kaspars Ādamsons: Sveiciens visiem svētku dalībniekiem! Lai dziedātājiem skanīgas balsis, dejotājiem raits solis, orķestrantiem drošs tonis – visiem svētku dalībniekiem priekā mirdzošas acis. Lai šie svētki mums visiem paliek atmiņā un iedvesmo turpmākajām muzikālajām gaitām.

Eduards Grāvītis: Dziesmā izdziedāt un dejā izdejot savu tautu, savu zemi, savus draugus, savus vistuvākos cilvēkus – ģimeni! Darīt to ar prieku un aizrautību, kas tikai Tev raksturīga! Saplūst dziesmas skaņās un dejas ritmos ar visu Latviju!

Gints Ceplenieks: Skatuve ir dāsna pret visiem, kuri uz tās kāpj ar patiesu sirdi, rūpīgu un nesavtīgu darbu. Lai mūzika kā viena no sarežģītākajām un skaistākajām mākslām Tev sniedz saldus un garu bagātinošus augļus! Iedvesmojies un iegriezies tā, lai ilgi, ilgi sirds staro līksmē un svētku priekā! Uz tikšanos arī nākamajos svētkos!

Mārtiņš Klišāns: Lai svētki izdodas tādi, ka izaugot lieliem un atceroties skolas laiku, jūs šos svētkus atcerētos kā spilgtu un aizraujošu piedzīvojumu!

Līga Celma: Lai tuvojošās skates un tajā valdošais sacensību gars neaizēno svētkus un svētku svinēšanas garu! Priecīgus mums visiem svētkus!

Jevgeņijs Ustinskovs: Lai jūsu skanīgās balsis saplūst vienā lielā dziesmu jūrā, kuras šalkas izdzird tālu aiz Latvijas robežām, bet tās dziesmotie emociju viļņi liek aizmirst visas nedienas.
Pūtēju un simfonisko orķestru vadītāju vēlējumi -

Jānis Smilga: Es lepojos un esmu  gandarīts, ka mūsu bērni un  jaunieši turpina un attīsta Dziesmu svētku tradīcijas. Novēlu šo dziedāšanas, dejošanas un muzicēšanas prieku saglabāt pašiem un nodot nākamajām paaudzēm.

Sandors Līviņš: Laiks nav ne  liels, ne  mazs, ne  labs, ne  ļauns. Laiks – tā vienīgā iespēja kā  mēs  katrs varam  paust  savu  attieksmi pret  lietām, notikumiem. Skaisti, ja  esot  šeit un  tagad  mēs varam  ierakstīt  neizdzēšamas  pēdas, dot  impulsu  nākotnē pūtēju orķestru mūzikas kultūras laukā.  Lai  jauki un neaizmirstami  šie  svētki! Lai  izdodas viss  iecerētais!

Harijs Zdanovskis: Novēlu  jums  jaukus, skanīgus un neaizmirstamus svētkus un jūsu darbs lai  priecē sevi un daudzos klausītājus.

Andris Muižnieks: Ritms visu dara saderīgu, ritms ceļ, aizrauj un dara laimīgu. Lai šīs izjūtas pārņem ikvienu – gan svētku dalībnieku, gan klausītāju.

Haralds Bārdziņš: Savu dejot un muzicēt prasmi veltīsim dzimtenes mīlestības stiprināšanai. Saulainus, sirdsskaidrus un jaukiem iespaidiem bagātus svētkus!

Agris Celms:
Vien dziesmas vienotā elpā,
Kad dvēsele dvēseli jūt,
Mēs varam šai laikā un telpā
Viens otram tik tuvu būt.
/D.Bitēna/

Jūs esat latvju tautas labākā daļa – mūsu kultūras tālāk nesēji, uzturētāji un veidotāji. Jūs nesavtīgi ziedojat laiku, lai pacietīgā darbā savu skolotāju un diriģentu vadībā pilnveidotu savas prasmes muzicēt, sasniegtu iespējami pilnīgāko izpildījumu un līdz ar to gūtu to emocionālo baudījumu, ko cilvēkam var sniegt laimīgie mākslas atklāsmes brīži. Lai garīgums, ko dod mūzika, Jūs pavada visa mūža garumā, svētī un apgaismo Jūsu tālāko dzīves ceļu un palīdz tālākajās darba gaitās!

dziedundejo.lv sociālajos tīklos       Foorsh Interactive | hostings