Organizatori

Latvijas Nacionālā vēstures muzeja arhīvs. II Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieki Kultūras un atpūtas parka estrādē Mežaparkā. 1967. gads.

Foto: Latvijas Nacionālā vēstures muzeja arhīvs. II Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieki Kultūras un atpūtas parka estrādē Mežaparkā. 1967. gads.

Balsis piešalkos Rīgu, krāsas un prieks savirpuļos no visiem Latvijas novadiem, kad bērni un jaunieši pulcēsies savos svētkos – Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos! Šogad tie būs īpaši – pēc kārtas desmitie, svinot 50 gadu tradīciju.

Svētkus izceļ Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija (UNESCO), kura X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkus uzsver kā nozīmīgus Baltijas dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un pārmantošanā, tos iekļaujot UNESCO 2010. – 2011. gada pasaules svinamo dienu kalendārā.

Svētku ieskaņas koncerti notiks visos Latvijas novados, bet Rīgā ievirpuļos no 6. līdz 11. jūlijam, kad dziedās, dejos, spēlēs un daudzveidīgi radoši darbosies ap 30 tūkstošiem bērnu un jauniešu no visām Latvijas pusēm. Pagājušajā mācību gadā dziesmu un deju svētku procesā bija iesaistījušies 142 224 bērni un jaunieši, kā arī 5346 skolotāji vispārējās, speciālās, profesionālās, pirmskolas un interešu izglītības iestādēs. 2010.gadā Svētkiem gatavojas vairāk nekā 100 tūkstoši skolēnu, piedaloties atlases skatēs un konkursos – kori, tautas un mūsdienu deju ansambļi, pūtēju orķestri, folkloras kopas, lietišķās mākslas lietpratēji, pētnieki un vides draugi. Viņi visi Svētkos ievirpuļos vilciņu un iezīmēs tajā krāsas, priecāsies un rotāsies, nesīs gaismu un prieku. Būs kopā vienā elpā savos Svētkos.

v.zatlers.jpg
Valdis Zatlers, Valsts prezidents, X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku patrons:

“Latviskās melodijas kļūst par daļu no mums līdz ar mātes dziedāto šūpuļdziesmu, bērnudārzā dejoto plaukstiņpolku vai Jāņos skaļi skandēto „Līgo”! Tās kopš agras bērnības sniedz pozitīvas emocijas un apliecina mūsu piederību šai zemei un tautai. Ikviens bērns un jaunietis, kurš dejo un dzied, ir apliecinājums tam, ka Latvija un mūsu tautas tradīcijas dzīvo un turpina pilnveidoties.

Dziesmu un deju svētkos kopīgi radītais emocionālais pārdzīvojums ir katras mēģinājumos izlietās sviedru lāses vērts. Es esmu pārliecināts, ka tieši ilgais un mērķtiecīgais gatavošanās process nodrošina tradīciju pārmantojamību no paaudzes paaudzē. Vēlu radošo nemieru, gatavojoties svētkiem. Lai no jūsu deju soļiem un dziesmām prieku un spēku smeltos ikviens, kam sirdī skan Latvija! Šogad dziesmu un deju svētku brīnums ir jārada jums!”

t.koke.jpg
Prof. Tatjana Koķe, izglītības un zinātnes ministre, X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Rīcības komitejas priekšsēdētāja:

“Vēlu, lai divas nozīmīgās gadskārtas – X Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki un to piecdesmitgade – vairo mūsu vienotību, spēku un piederību Latvijai! Lai kopā sanākšana kļūst par mūsu kopīgo mantojumu, līdzīgi kā pirms svētkiem izsludinātais pētniecisko darbu konkurss „Mantojums”, kurā daudzi no jums piedalījušies, gan bagātinot sevi, gan nododot tālāk izzinātās tradīcijas!

Šī ir brīnišķīga iespēja ar savu unikalitāti apliecināt pasaulei mūsu varenību: no dažādām skolām un no visas Latvijas; no dažādiem kolektīviem un vienu Svētku dalībnieki; ar dažādu pieredzi un ar vienu mērķi – būt kopā, dziedāt, dejot, muzicēt. Lai vairojas apziņa, ka no skolu jaunatnes izaug Vislatvijas Dziesmu un deju svētku dalībnieki un ka no skolu jaunatnes izaug Latvijas nākotne. Vēlu piedzīvot īstu svētku prieku!”

a.berzina.jpg
Agra Bērziņa, Valsts izglītības satura centra vadītāja vietniece, X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku izpilddirektore:

“Svētki – tas vienmēr ir prieks! Mūsu kopīgs prieks par to, ka spējam visi kopā iemācīties daudz jaunu zināšanu un prasmju un ar tām radīt prieku ikviena sirdij. X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki visiem Latvijas skolēniem, viņu pedagogiem un ģimenēm ir mirklis, kurā varam justies lepni par to, ko esam sasnieguši. Katra dejotāja deja, dziedātāja dziesma, katra mūziķa nospēlētā nots vai jaunieša pagatavotais radošais darbs būs Latvijas kopējais mantojums no paaudzes paaudzē.

Šie būs zaļi svētki, jo tie top videi draudzīgi. To laikā visas savas labās domas un darbus vides labā ierakstīsim mūsu svētku kopējā rakstā. Mums, svētku veidotājiem, šie svētki ir arī liela atbildība par to, lai ikviens sajustu, ka šis ir svētku gads, un visi skolēni un viņu pedagogi saņemtu mūsu pateicību par to neizmērojamo darbu un entuziasmu, kas ir ieguldīts, lai svētki skanētu visā Latvijā.”

Svētki ir unikāla tradīcija, bez kuras vairs nav iedomājama Latvijas skolēnu dzīve, – Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki aizsākās 1960. gadā, kad 24. jūnijā Rīgā pulcējās vairāk nekā astoņi tūkstoši dalībnieku no 178 skolām. Virsdiriģents Leonīds Vīgners, uzrunājot svētku dalībniekus, sacīja: „Sveicot visus skolēnu Pirmo Dziesmu un deju svētku dalībniekus, novēlu, lai viss paveiktais darbs vainagotos jo spožiem panākumiem un būtu par pamudinājumu mūsu jaunatnes tālākai muzikālai izaugsmei.”

noslegums_vesture_2005.jpg

Foto: Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku arhīvs. IX Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki 2005.gadā. Noslēguma koncertā uz baloniem attēloti visu Svētku gadaskaitļi. Priekšplānā I Svētku gads. 1960.

Svētki ir auguši un pilnveidojušies gadu no gada – dalībnieki nākuši klāt aizvien kuplākā pulkā, kopjot gan meistarību, gan dažādās mākslinieciskās izpausmes. Vēsturē spilgti ierakstījušies VI Svētki 1989.gadā, kad trešās tautas atmodas laikā Mežaparka estrādē tika pacelts sarkanbaltsarkanais karogs un kopkoris izpildīja ilgus gadus aizliegto Latvijas himnu „Dievs, svētī Latviju”. Nākamie svētki – 1995.gadā jau notika atjaunotā Latvijas valstī. IX Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki 2005.gadā pulcināja 35 tūkstošus dalībnieku – dziedātājus, dejotājus, pūtējus un citu mākslas nozaru dalībniekus. X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkus organizē LR Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centrs.

X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koru virsdiriģentu, deju un orķestru virsvadītāju novēlējumi Svētku dalībniekiem

dziedundejo.lv sociālajos tīklos       Foorsh Interactive | hostings