Noskaidroti labākie konkursu «Ritmu spēles» un «Tērpies «zaļāk»!» darbi

2010. gada 18. maijs | L. Rancāne, “Novadnieks”
Preiļos pagājušajā  nedēļā izskanēja bērnu un jauniešu vizuālās mākslas konkursa «Ritmu spēles» noslēgums un rezultātu apkopojums Latgales mērogā. Konkursam iesniegtie labākie darbi no Latgales novadu izglītības iestādēm bija skatāmi izstādē Preiļu novada kultūras centrā, bet uz noslēgumu, kurā piedalījās žūrija no Rīgas, ieradās arī paši darbu autori un viņu skolotāji. III pakāpes diploms piešķirts Aglonas vidusskolas skolniecei Madarai Rečai par tekstiltehnikā izpildītu darbu «Gadalaiku gaisma» (skolotāja Inta Reča). II pakāpes diplomu saņēma Jaunsilavas pamatskolas skolniece Juta Kirilova par rokdarbu «Seno ornamentu spēles» (skolotāja Līga Slice).

Novadnieki

Trīs I pakāpes diplomus ieguva Līvānu bērnu un jauniešu centra audzēkņi, kas savus darbus gatavoja skolotājas Eleonoras Pastares vadībā. Augstais novērtējums ir Dagnijas Butleres un Ģirta Lazdiņa kopdarbam — stikla kausējumam «Krāsu ritmi Latgales brunčos», Itas Daugavvanagas, Renāta Rudzīša, Naura Krievāna, Elzas Smilškalnes, Marijas Veismanes kopīgi veidotajam keramikas darbam «Dabas ritmi» un Arta Salmiņa, Alekša Belova, Daniela Grišina stikla kausējumam «Ziedu pļava». I pakāpes diploms arī Preiļu novada bērnu un jauniešu centra audzēknei (BJC) Anastasijai Dekterjovai par zīmējumu «Ziedu ritmi» (skolotājs Kazimirs Anspaks). III pakāpes diplomus saņēma Preiļu novada BJC audzēkņu Lauras Maļinas dekors «Dabas ritmi» (skolotāja Vija Kokoriete) un Valērijas Maļuhinas spilveni «Līniju ritmi» (Veronika Smane). Godalgotie darbi piedalīsies izstādē dziesmu svētku laikā Rīgā. Kopumā konkursa noslēgumā pirmās, otrās vai trešās pakāpes diplomu saņēma Latgales skolēnu 57 darbi.

Vizuālās un lietišķās mākslas konkursu «Ritmu spēles», «Tērpies «zaļāk»!» un «Iegriez vilciņu» darbus vērtēja žūrijas komisija priekšsēdētājas Aivas Bumbieres, X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku vizuālās un lietišķās mākslas projektu galvenās mākslinieces, vadībā. Komisijā darbojās svētku mākslinieciskā vadītāja, Rīgas pilsētas interešu izglītības metodiskā centra lietišķās mākslas metodiķe Dagnija Ramane, tekstilmāksliniece, Latvijas Universitātes lektore Baiba Vaivare, kā arī reģiona pārstāve — Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja galvenā māksliniece Silvija Berezovska.

Bērnu un jauniešu mākslas konkursa «Tērpies «zaļāk»!» skatē bija redzamas sešas tērpu un aksesuāru kolekcijas, ko demonstrēja darbu autori. Preiļu rajona novadus pārstāvēja Aglonas vidusskolas skolnieču sagatavotais darbs «Latviskums modē», kas tapis skolotāju Intas Rečas un Vijas Kovaļkovas vadībā, kā arī Riebiņu vidusskolas darbs «Ekoloģijas kronēšana» (skolotāja Ruta Vjakse). Aglonas meiteņu veikums novērtēts ar II pakāpes diplomu.

No dažādiem Latgales novadiem Preiļos sabraukušie bērni varēja papildināt savas zināšanas un iemaņas radošajās darbnīcās «Iegriez vilciņu». Tādas bija desmit. Darbnīcas bija sagatavojuši Jersikas pamatskolas (Līvānu novads), Preiļu novada bērnu un jauniešu centra, Preiļu 2. vidusskolas (Preiļu novads), Priežmales pamatskolas (Aglonas novads), kā arī citu novadu  pedagogi. Darbnīcu apraksti vēl gaida savu vērtējumu.

Comments are closed.

dziedundejo.lv sociālajos tīklos       Foorsh Interactive | hostings