Logo

Valsts izglītības satura centrs informē, ka X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku logo ir reģistrēts Latvijas Republikas Patentu valdē kā preču zīme un iekļauts Valsts preču zīmju reģistrā ar Nr. M 61809.

SVĒTKU KONCEPCIJA

Svētku koncepcija „Svītru kods” balstās uz filozofiju par svītrām, kuras ir katra Latvijas novada etnogrāfiskajā bruncī un ir savam novadam raksturīgo krāsu un ornamentu savienojums. Viss audums ir unikālo līniju ritma salikuma bezgalīgs atkārtojums. Kā mūsu dzīve. Brunču rakstos varam meklēt, šifrēt, atklāt, atpazīt tautas seno un mūsdienu izpratni par pasauli – sarkanajā, dzeltenajā, zilajā, melnajā, pelēkajā, zaļajā, brūnajā. Norisēm jātop mūsdienīgā formā, bet tautiskā, tradicionālā vai jaunrades saturā, saturu veidojot 3 joslās un 5 svītrās.

Joslas jeb horizonts

1) Saknes josla – pagātne.
Tradīciju apgūšana un apzināšana. Tautas dziesmas, tautas deja, mutvārdu folkloras stāstīšana, tautas instrumentu gatavošana un spēles apguve akcijās un interešu izglītības sistēmā, tautas tērpu gatavošana, tā nēsāšanas tradīciju apguve.
Galarezultāts – katrā skolā korim, deju kolektīvam ir sava novada tautas tērpi, tautas instrumentu ansambļi vai vismaz instrumenti, seno rituālu spēles, latvisko godu izspēles.

2) Stumbra josla – tagadne.
Radošuma izpausmes šodienas izglītības sistēmā un ārpus tās. Mūsdienu deja, horeogrāfija, laikmetīgā un sakrālā mūzika, pūtēju orķestri, bērnu un jauniešu teātri, teātra sports, vizuālās un lietišķās mākslas izstādes, akcijas, fotoizstādes, skolēnu amatierfilmas, multimediāli projekti, arodskolu mākslinieciskā darbība.
Galarezultāts – visa Latvija iesaistīta radošuma attīstībā un motivācijā.

3) Zarotnes josla – nākotne.
Profesionālas mākslas attīstība mācību procesā. Profesionālās ievirzes -mākslas, mūzikas, horeogrāfijas audzēkņu sasniegumu popularizēšana.
Galarezultāts – operbaleta iestudējums LNO, piesaistot arī mākslas vidusskolas.

Svītras jeb vertikāle

1) Dziesmu svītra (kori, mazie mūzikas kolektīvi).
Tautas dziesmas, garīgās dziesmas, klasiskās dziesmas, populārās dziesmas, skatuves dziesmas, skolēnu jaunrades dziesmas.

2) Deju svītra (tautas deju kolektīvi, mūsdienu deju kolektīvi).
Etnogrāfiskās dejas, tautu dejas, modernās dejas, balets, jaunrades dejas.

3) Mūzikas svītra (pūtēju orķestri, simfoniskie orķestri, tautas mūzikas ansambļi).
Etnogrāfiskā mūzika, tautas mūzika, pūtēju orķestru mūzika, klasiskā mūzika, sakrālā mūzika, populārā mūzika, jaunrade.

4) Mākslas svītra (folkloras kopas, vizuālā un lietišķā māksla).
Etnogrāfija, tradicionālā lietišķā māksla, vizuālā māksla, dizains, scenogrāfija, radošas vizuālas izpausmes.

5) Spēles svītra (teātri).
Tautas rituāli, stāstu stāstīšana, teātris, teātra sports, opera, amatierfilmas, multimediāli projekti.”
Svētku koncepcija tika apstiprināta Mākslinieciskās padomes sēdē 2009.gada 2.martā un Rīcības komitejas sēdē 2009.gada 16.aprīlī. Koncepcijas autore ir Inga Krišāne.

Svētku logo – „Vilciņš”

Logo „Vilciņš” – “tas rūca, dūca, dancoja un apkārt griezās”. Svītru kodi mums katram savi. Jauna cilvēka tapšana par lielu cilvēku notiek spēlējoties. Sena latviešu spēlīte – koka vilciņš – ir pasaules modelis laicīgā horizonta un garīgās vertikāles saskarē. Tas ir dzīvs, ja bērna roka to iegriež. Kustībā ir būtība.
Vilciņa jeb dziesmu un deju svētku ass, ap kuru griežas riņķi un dūc, un rūc, ir dziedāšanas tradīcijas sarkanā krāsa, griešanās virpuļus nodrošina dejošanas viļņošanās zilā krāsa, spēlēšanās un dažādu spēļu zaļā krāsa, mūzikas netveramā gaišuma dzeltenā krāsa, vēstures gaiši zilās krāsas atspulgs te, pie mums šodien, jo tā mums ir, tāpat kā debesis pāri.”.
Svētku logo autore ir Antra Auziņa.

Šeit var lejupielādēt A1 formāta plakāta sagatavošanas failu, lai būtu iespējams pievienot atbilstošo informāciju. Svētku logotipa izmantošana un materiālu vizuālais izskats ir jāsaskaņo ar X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Komunikācijas darba grupu, sūtot e-pastu uz svetki@dziedundejo.lv

Plakāta paraugs:

dziedundejo.lv sociālajos tīklos       Foorsh Interactive | hostings