Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku organizatori pievērš uzmanību dalībnieku drošībai svētku laikā

2010. gada 18. jūnijs / dziedundejo.lv
X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki, kas norisināsies Rīgā no š.g. 6. līdz 11. jūlijam, ir liels vairāku dienu masu pasākums. Lai netiktu sabojāts svētku prieks, organizatori aicina visus svētku dalībniekus – vairāk nekā 30 tūkstošus – un pasākumu apmeklētājus svētku laikā rūpēties par savu un pārējo drošību, būt uzmanīgiem un savstarpēji saprotošiem, ievērot kārtību.

Lai ikviens svētku dalībnieks zinātu, kā pareizi rīkoties dažādās situācijās, visi kolektīvu vadītāji ir lūgti informēt bērnus un jauniešus par drošības noteikumu ievērošanu gan mēģinājumu un pasākumu laikā, gan apmešanās vietās, gan uz ielas un sabiedriskajā transportā. Tāpat viņiem obligāti ir jāinstruē dalībnieki par satiksmes drošības, elektrodrošības un ugunsdrošības ievērošanu, uzvedību brīvajā laikā, personīgās higiēnas ievērošanu un rīcību neparedzētās situācijās, piemēram, negaisa laikā, dalībnieku plūsmu sastrēgumā, apmaldoties, ja rodas kādas veselības problēmas u.tml.

Tā kā par bērnu un jauniešu drošību svētku laikā rūpēsies kolektīvu vadītāji un pavadošās personas, svarīgi, lai katrs svētku dalībnieks zinātu sava kolektīva vadītāja tālruņa numuru un jebkurā brīdī varētu viņam piezvanīt. Ja atgadās kāds nelaimes gadījums, jāzvana uz 112. Visu svētku laiku darbosies svētku informācijas centra tālrunis 25442255, kas būs norādīts arī uz dalībnieka identifikācijas kartes.

Lai vecāki gūtu sirdsmieru par savu bērnu drošību svētku laikā, kolektīvu vadītājiem jāinformē dalībnieku vecāki vai viņu likumiskie pārstāvji par izmitināšanas, ēdināšanas, transporta, drošības un medicīniskās palīdzības nodrošinājumu svētku dalībniekiem. Īpašu uzmanību organizatori aicina pievērst bērnu drošībai ūdenstilpņu tuvumā, kā arī tam, lai neviens saulē nepārkarstu. Katram dalībnieka tiks dāvināta cepurīte. Mēģinājumu un pasākumu laikā norises vietās Viva Fresh nodrošinās dzeramo ūdeni.

Lai visiem svētku dalībniekiem būtu vienlīdzīgas iespējas svētku laikā saņemt kvalitatīvu, veselīgu un sabalansētu ēdienu, pirmo reizi ir sagatavota vienota ēdienkarte, kuru apstiprinājis Pārtikas un veterinārais dienests. Lai mazinātu saindēšanās risku, kā obligāta prasība ēdienu gatavošanas procesam ir dubulta termiskā apstrāde, piemēram, cepšana un sautēšana. Skolās, kurās uzturēsies svētku dalībnieki, būs pieejams dzeramais ūdens.

Svētku norises vietās kārtību un dalībnieku drošību nodrošinās Valsts policija, Rīgas pašvaldības policija un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvalde, ar dalībnieku veselības problēmām saistītos jautājumus risinās Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests. Valsts policijas Prevencijas pārvaldes priekšnieks Edmunds Zivtiņš informēja, ka Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku laikā notiks pastiprinātas pārbaudes autobusu šoferiem.
AAS “BALTA” ir apdrošinājusi X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku pasākumu organizētāju civiltiesisko atbildību.

Vēršam uzmanību, ka svētku dalībniekiem un pavadošajām personām kategoriski aizliegts lietot alkoholiskos dzērienus, narkotiskās vielas vai citas apreibinošas vielas, tai skaitā ievērot smēķēšanas aizliegumu.

Vairāk par svētku procesu, jubilejas gadu un norisi lasi www.dziedundejo.lv.

X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkus organizē Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centrs www.visc.gov.lv. Svētku ģenerālsponsors ir O!Karte, kuras sauklis ir “Kam ir ko teikt!”

Pirmo reizi svētku procesa vēsturē tie ir iekļauti UNESCO svinamo dienu kalendārā 2010.-2011. gadam, atzīmējot skolu jaunatnes svētku 50. gadadienu un to nozīmi Baltijas dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un pārmantošanā.

1 komentārs to “Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku organizatori pievērš uzmanību dalībnieku drošībai svētku laikā”

  1. [...] Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku organizatori. [...]

dziedundejo.lv sociālajos tīklos       Foorsh Interactive | hostings