Koru skate kā svētki

2010. gada 19. maijs | Agrita Maņina/Saldus zeme
Otrdien notika X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koru konkursa II kārta Saldus un Brocēnu novada skolu koriem. Nozīmīgā skate norisinājās Saldus Bērnu un jaunatnes centrā (BJC) , tajā piedalījās 13 kolektīvu no mūsu novadiem un arī Tukuma 2. pamatskolas zēnu koris pavisam četrās grupās. Vērtēja profesionāla žurija, kuras priekšsēdētājs bija Doma skolas direktors, Latvijas skolu jaunatnes dziesmu svētku organizators un virsdiriģents Jānis Erenštreits.

Saldus_zeme
Kori dziedāja vienu obligāto dziesmu un divas izlozētas. Grūti aprakstīt gaisotni zālē. Emociju gamma bija ļoti plaša — no skolotāju un skolēnu uztraukuma, kas dziedot pārauga aizrautībā, līdz žūrijas prieka vārdiem. Pat nejauši klausītāji izjuta pacēlumu no dziesmām un koru skanējuma. Cik labi visi ir pastrādājuši, lai sasniegtu tādu rezultātu! Ikviens koris centās parādīt sevi vislabāk, un rezultāti liecina, ka tas izdevies. Ir tikai 2. un 1. pakāpes diplomi! Tā nebija skate, bet jau mazi dziesmu svētki.

Kā vainagojums uztraukumiem un skaists noslēgums bija visu jaukto koru kopīgi dziedāta Jāzepa Vītola Gaismas pils. Diriģēja Rīgas Doma zēnu kora diriģents Mārtiņš Klišāns. Skolotāji iejuka jauniešu rindās un reizē ar viņiem baudīja kopdziedāšanas prieku. Šī dziesma bija maza atblāzma no Mežaparka koncerta noskaņas un skolēnos varbūt vairoja vēlēšanos mācīties dziedāt tā, lai lielajos svētkos nokļūtu.

Lai Rīgā justos pavisam labi, dziedātu brīvi, pirmkārt, ir jāzina dziesmas vārdi no galvas. To atgādināja žūrija. Bet vairāk kritisku piezīmju lielie diriģenti neteica. Viņi pateicās skolotājiem un dziedātājiem par izdarīto, kā arī novadu vadībām, ka “rūpējas, lai skolās būtu muzikālā audzināšana”.

“Mēs esam guvuši tik daudz iedvesmas, ka jūtamies laimāgākie cilvēki,” teica J. Erenštreits. Pieminēja skates lielākās veiksmes — labos solistus, Brocēnu kora Sonate dziedātāja Kristapa Kiršteina nesamāksloto, neviltoto balsi dziesmā Tālavas taurētājs; Druvas vidusskolas meiteņu kora Vēja spārni etīdi dziesmas Vai norakstīt drīkst? noslēgumā; koncertmeistara Zigurda Tursa prasmi spēlēt pavadījumu.

Saldus Bērnu un jaunatnes centra direktore pasniedza ziedus koncertmeistariem, un kori viņiem uzgavilēja. Savukārt BJC tika uzteikts par skates teicamu organizāciju.

Skates žūrija lika noprast, ka 1. pakāpes diplomu ieguvušie kolektīvi droši vien piedalīsies svētkos un tikšot aicināti arī 2. pakāpes kori. “Priecājos, ka Saldus novadā koru rezultāti ir auguši. Kolektīvu vadītāji šogad ir ļoti daudz strādājuši. Repertuārs bija smags, tomēr to sagatavoja, un arī bērni bija optimistiski noskaņoti, ka jādzied,” teica Saldus BJC direktore Valda Tubina.

Viņa piekrīt, ka skate atgādināja koncertu, tāpēc ir iecere tādu noorganizēt vēlreiz un uzdāvināt saldeniekiem. Saldus Zeme par to informēs iepriekš.

X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku skates turpinās. Piektdien Liepājā noslēgums lietišķās un vizuālās mākslas projektam, sestdien — folkloras kopām, un kļūs zināms, kuri mūsu skolēni vēl piedalīsies svētkos. “Mans uzskats, ka kolektīviem, to vadītājiem ir jāpiedalās pasākumos ārpus novada, jābūt apritē, jo daudzreiz kontakti, personība un atpazīstamība spēlē lielu lomu. Redzot, ko dara citi, var aizgūt labāko un augt. Arī pēc svētkiem būs jāturpina strādāt, jo gada laikā vajadzīgo līmeni sasniegt nevar, ir jāvirzās pakāpeniski,” pārliecināta V. Tubina.

Koru skates rezultāti

Maksimālais punktu skaits — 50

ZĒNU KORIS
Druvas vsk., Cieceres internātpamatsk. un Jaunlutriņu pamatsk. koris (B gr.) — 36,67 p., II pak.

5.—9. KL. KORI
Druvas vsk. koris Mēs (A gr.) — 40 p., I pak.
Cieceres internātpamatsk. (B) — 42,33 p., I pak.
Saldus pamatsk. koris Sapņu tilti (B) — 42,33 p, I pak.
Jaunlutriņu pamatsk. 4.—9. kl. koris (B) — 33,33 p., II pak.
Kalnu vsk. un Pampāļu pamatsk. koris (B) — 33,33 p., II pak.
Lutriņu, Kursīšu un Striķu psk. koris (B) — 33 p., II pak.

VIDUSSKOLAS MEITEŅU KORI
Duvas vsk. koris Vēja spārni (A) — 43,67 p., I pak.
Saldus 2. vsk. koris (B) — 42,33 p., I pak.

JAUKTIE KORI
Saldus BJC koris Ameno (A) — 45 p., I pak.
Brocēnu novada Kultūras un izglītības centra koris Sonate (A) — 41 p., I pak.
Saldus ģimnāzijas koris Sonare (B) — 43 p., I pak.
Saldus Profesionālās vsk. koris (B) — 35,33 p., II pak.

Comments are closed.

dziedundejo.lv sociālajos tīklos       Foorsh Interactive | hostings