Kontakti

X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku izpilddirektore -
Agra Bērziņa, tel. 67228987, e-pasts: agra.berzina@ visc.gov.lv

Izpilddirektores vietniece organizatoriskajos jautājumos -
Astra Aukšmuksta, tel. 67350957, e-pasts: astra.auksmuksta@visc.gov.lv

Izpilddirektores vietniece mākslinieciskajos jautājumos -
Antra Strikaite, tel. 67350811, e-pasts: antra.strikaite@visc.gov.lv

X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku birojs
Adrese: Strūgu iela 4, Rīga, Latvija

 Saziņai medijiem

Komunikācijas darba grupa
Tālr. 67350815

 X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Rīcības komiteja

 Tatjana Koķe – Rīcības komitejas priekšsēdētāja, izglītības un zinātnes ministre

Agra Bērziņa – Rīcības komitejas izpilddirektore, Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centra vadītāja vietniece – Interešu izglītības un tālākizglītības departamenta direktore

Inguna Aire – Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

Ilgonis Gaugers – Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks administratīvajos jautājumos

Dzintra Geka – Nacionālās radio un televīzijas padomes locekle

Arturs Grāvītis – Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta direktora vietnieks

Mareks Gruškevics – Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs

Guntis Helmanis – Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta direktors

Andris Jaunsleinis – Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis

Renāte Pupele – Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta direk¬tore

Juris Radzevičs – Rīgas pilsētas izpilddirektors

Artis Stucka – Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks pašvaldību pārraudzības jautājumos

Inga Štāle – Izglītības un zinātnes ministrijas Finanšu departamenta direktore

Solvita Zvidriņa – Kultūras ministrijas valsts sekretāre

Antra Strikaite – Rīcības komitejas sekretāre, Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centra Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente

X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Mākslinieciskā padome

 Raimonds Pauls – Padomes priekšsēdētājs, Saeimas deputāts, komponists

Agra Bērziņa – Padomes priekšsēdētāja vietniece, Valsts izglītības satura centra vadītāja vietniece, Interešu izglītības un tālākizglītības departamenta direktore

Maruta Alpa – tautas dejas mākslas eksperte

Liene Batņa – J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Mūzikas pedagoģijas nodaļas vadītāja, diriģente

Agris Celms – Jelgavas 4.vidusskolas direktors, diriģents

Gints Ceplenieks – Talsu rajona skolu koru virsdiriģents, Talsu 2.vidusskolas jaukto koru un zēnu kora diriģents

Viva Dzene – Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta Latgales priekšpilsētas vizuālās mākslas metodiskās apvienības vadītāja

Jānis Erenštreits – Rīgas Doma kora skolas direktors, diriģents

Olga Freiberga – Rīgas Kultūras un tautas mākslas centra Mazā ģilde bērnu Tautas deju ansambļa Dzintariņš mākslinieciskā vadītāja

Arta Goldberga – Rīgas pilsētas būvvaldes Pilsētvides dizaina pārvaldes vadītāja

Anna Jansone – Latvijas Kultūras koledžas Tradicionālās kultūras un skatuves mākslas nodaļas vadītāja, režisore

Nellija Kleinberga – Skrundas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja, Latvijas pilsētu savienības valdes priekšsēdētāja, svētku režisore

Dina Liepa – Bērnu un jauniešu centra Rīgas Skolēnu pils folkloras kopas Kokle vadītāja, Rīgas pilsētas interešu izglītības folkloras pulciņu un ansambļu metodiķe

Indra Ozoliņa – Siguldas Valsts ģimnāzijas deju kolektīva Vizbulīte vadītāja, Rīgas rajona skolu tautas deju kolektīvu virsvadītāja

Pēteris Rudzītis – Jaunsardzes pūtēju orķestra diriģents

Anita Vaivade – UNESCO Latvijas nacionālās komisijas Kultūras, komunikāciju un informācijas sektora vadītāja

Kristīne Vāgnere – Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece nozares politikas jautājumos

Edmunds Veizāns – Latvijas Kultūras koledžas pasniedzējs, E.Veizāna mūsdienu deju skolas direktors

Antra Strikaite – Padomes sekretāre, Valsts izglītības satura centra Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente

X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku darba grupas

Koru koncertu darba grupa – Rita Platpere, tel. 67350811, e-pasts: rita.platpere@visc.gov.lv

Tautas deju koncertu darba grupa – Ilze Mažāne, tel. 67350810, e-pasts: ilze.mazane@visc.gov.lv; Zigrīda Teivāne, tel. 67350810, e-pasts: zigrida.teivane@visc.gov.lv

Instrumentālās mūzikas koncertu darba grupa - Egils Šķetris, tel. 67350811, e-pasts: egils.sketris@visc.gov.lv

Folkloras kopu programmas darba grupa – Māra Mellēna, tel. 26522141, e-pasts:mara.mellena@gmail.com; Dina Liepa, tel. 28232687, e-pasts: dina.liepa@riga.lv

Tautas mūzikas koncerta darba grupa – Antra Strikaite, tel. 67350811, e-pasts: antra.strikaite@visc.gov.lv

Mūsdienu deju svētku programmas darba grupa – Eva Solovjova, tel. 67228987, e-pasts: eva.solovjova@visc.gov.lv

Svētku dalībnieku gājiena darba grupa – Kārlis Lišmanis, tel. 29448293, e-pasts: karlol@inbox.lv

Projekta „Svētki Vērmanes dārzā” darba grupa – Dace Jurka, tel. 29179179, e-pasts: dacejurka@inbox.lv

Mākslas projektu darba grupa – Areta Raudzepa, tel. 67350810, e-pasts: areta.raudzepa@visc.gov.lv

Pasākumu „Amatnieku svētki 2010″ darba grupa – Kristīne Bulka, tel. 67350812, e-pasts: kristine.bulka@visc.gov.lv

Projekta „Mantojums” darba grupa – Inta Kraskeviča, tel. 67350813, e-pasts: inta.kraskevica@visc.gov.lv; Evija Pelša, tel. 67350813, e-pasts: evija.pelsa@visc.gov.lv

Projekta „Zaļais kods” darba grupa – Inese Liepiņa, tel. 67350814, e-pasts: inese.liepina@visc.gov.lv

Foto praktikuma „Dziesmu un deju svētku fotoreportāža” un transporta kustības un drošības jautājumu koordinācijas darba grupa – Jānis Rage-Raģis, tel. 67350963, e-pasts: janis.rage-ragis@visc.gov.lv

Piemiņas pasākumu un koncerta „Tā ir mana dziesma” darba grupa - Dzintra Zelcere, tel. 28363919, e-pasts: dzintra_zelcere@inbox.lv

Skolēnu pētniecisko darbu konkursu darba grupa un atbildīgā par ārvalstu viesiem – Mudīte Kalniņa, tel. 67350814, e-pasts: mudite.kalnina@visc.gov.lv

Svētku dalībnieku izmitināšanas, ēdināšanas un drošības jautājumu koordinācijas darba grupa - Mārīte Grebzde, tel. 67350958, e-pasts: marite.grebzde@visc.gov.lv

Atbildīgā par Svētku biļešu rezervēšanu un ielūgumu sagatavošanu – Evija Pelša, tel. 67350813, e-pasts: evija.pelsa@visc.gov.lv

Juriskonsulte - Sigita Zvaigzne, tel. 67814467, e-pasts: sigita.zvaigzne@visc.gov.lv

Finanšu darba grupa - Ināra Karpova, tel. 67503494, e-pasts: inara.karpova@visc.gov.lv

Svētku sekretariāta vadītāja – Andra Gadzāne, tel. 67228987, e-pasts: andra.gadzane@visc.gov.lv

Atbildīgais par Svētku dalībnieku identifikācijas karšu sagatavošanu - Ernests Ronis, tel. 25495659, e-pasts: ernests.id@inbox.lv

KOORDINATORU SARAKSTS
Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koordinatori gādā, lai gatavošanās svētkiem noritētu raiti visos reģionos un ikviens svētku dalībnieks būtu informēts gan par atlases skatēm un konkursiem, gan par daudzveidīgajiem svētku gaidīšanas pasākumiem. Koordinatori rūpējas arī par to, lai dalībnieki laikus uzzinātu par plānotajām Svētku norisēm Rīgā. Koordinatoru pārziņā ir dažādi organizatoriski un gluži ikdienišķi jautājumi.

Koordinatoru saraksts un kontaktinformācija šeit (fails *.pdf formātā)

dziedundejo.lv sociālajos tīklos       Foorsh Interactive | hostings