Dziesmu un deju svētku dalībnieki un skatītāji varēs šķirot atkritumus

2010. gada 1. jūlijs / Latvijas Zaļais punkts
Latvijas Zaļais punkts pievienojas X Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku organizatoru aicinājumam sekot labākajiem vidrūpes piemēriem un mudina svētku dalībniekus un skatītājus šķirot atkritumus arī svinīgo pasākumu laikā.

Zalais_punkts
Šī gada svētkos rūpes par vidi atspoguļojas ik solī – lielākajos svētku pasākumos, koru koncertos Mežaparka estrādē, deju koncertos Daugavas stadionā, un dalībnieku naktsmītnes vietās būs pieejami atkritumu šķirošanas konteineri.
Šķirošana Mežaparka Lielajā estrādē un Daugavas stadionā
Mežaparka Lielajā estrādē un Daugavas stadionā būs izvietoti atkritumu šķirošanas konteineri plastmasai un papīram. Tajos pārstrādei derīgo iepakojumu – plastmasas pudeles (PET), plastmasas plēves (HDPE), kartona kastes, avīzes un žurnālus – aicināti izmest gan koru un deju kolektīvu dalībnieki, gan pasākumu apmeklētāji.
Koncertu laikā 9. un 10. jūlijā Mežaparka estrādē darbosies arī Zaļā punkta dzeltenie Aģenti, kas skatītājiem atgādinās, ko drīkst un ko nedrīkst mest šķirotajiem atkritumiem paredzētajos konteineros. Piemēram, vienreizlietojamie trauki, saldējuma un čipsu iepakojumi, kā arī sulas pakas ir metamas sadzīves atkritumu konteinerā. Detalizētāku informāciju par to ko drīkst un ko nedrīkst mest svētku laikā pieejamajos šķirošanas konteineros, var izlasīt Dziesmu un deju svētkiem veltītajā sadaļā Zaļā punkta mājaslapā:
http://www.zalais.lv/lv/sabiedribai/kur_skirot_latvija/atkritumu-skirosana-dziesmu-un-deju-svetkos/
Šķirošana Svētku gājienā
Plastmasas iepakojuma šķirošanas konteineri būs pieejami arī Svētku gājiena dalībniekiem. Tajos bērni pirms un pēc gājiena varēs izmest iztukšotās plastmasas dzērienu pudeles. Svētku gājienā kolektīvi ir aicināti izmantot noformējumu tikai no dabīgiem materiāliem. Ziedu pušķus un vainagus gājiena noslēgumā būs iespējams izmest speciālos konteineros, lai pēcāk tos pārstrādātu kompostā
Šķirošana skolās
Lielā daļā Rīgas skolu, kurās apmetīsies svētku dalībnieki, ir pieejami konteineri atkritumu šķirošanai. Latvijas Zaļais punkts ir sagatavojis īpašu plakātu ar aicinājumu un šķirotājiem noderīgu informāciju, kas tiks izvietoti skolās. Katrs svētku dalībnieku kolektīvs aicināts iecelt Zaļo ģenerāli (Galveno šķirotāju), kas rūpēsies par to, lai visi kolektīva dalībnieki zinātu, ka šajā skolā pieejama atkritumu šķirošana, un regulāri atgādinātu, ka izlietotajam iepakojumam vieta ir šķiroto atkritumu konteinerā!
Sašķirotā iepakojuma pārstrāde
Svētku laikā savāktais plastmasas un papīra iepakojums tiks nogādāts uz pārstrādi rūpnīcās gan Latvijā, gan ārpus tās. Zaļais punkts ir arī sagatavojis īsus video par to kā notiek plastmasas un papīra iepakojuma pārstrāde Latvijā un Zaļā punkta sadarbības partneru rūpnīcās ārvalstīs.
Plastmasas iepakojuma pārstrāde:
http://www.zalais.lv/lv/sabiedribai/kur_skirot_latvija/video/PET_video/
Papīra iepakojuma pārstrāde:
http://www.zalais.lv/lv/sabiedribai/kur_skirot_latvija/video/papirs/
Atkritumus šķirot aicina X Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku organizatori IZM Valsts izglītības satura centrs un AS „Latvijas Zaļais punkts”, kā arī atkritumu apsaimniekotāji – SIA “Veolia Vides Serviss” un SIA “Exto D”.

Comments are closed.

dziedundejo.lv sociālajos tīklos       Foorsh Interactive | hostings