Pūtēju orķestri

Puteji_4maijs5

Latvijas skolu pūtēju orķestri sevi pieteica 1967.gada Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos, kuros piedalījās 22 kolektīvi (600 dalībnieki). Kopš šiem svētkiem skolu pūtēju orķestru skaits ir pieaudzis līdz 51, tajos darbojas 1450 dalībnieku. Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku starplaikos, sākot ar 1981.gadu, regulāri notiek Latvijas skolu pūtēju orķestru salidojumi, līdz šim ir norisinājušies seši. Pēdējais Latvijas skolu pūtēju orķestru salidojums notika 2007.gadā, Siguldā.

2008/2009 gadā skolu pūtēju orķestri uzsāka gatavošanos 2010.gada X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. Talsos un Gulbenē notika modelēšanas koncerti, kuros tika izvērtēts repertuārs un koncerta mākslinieciskā uzbūve. Kā atzīmēja X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Mākslinieciskās padomes loceklis P.Rudzītis, ir paveikts ievērojams darbs gan organizatoriski, gan repertuāra un horeogrāfiju apgūšanā. X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku pūtēju orķestru koncerta mākslinieciskā iecere kardināli atšķiras no iepriekšējo svētku koncertu programmām. Lai padarītu koncertu vizuāli bagātāku, akcents tiks likts uz kolektīvu mobilitāti – netiks izmantotas lielās pultis, koncertā tiks izmantoti defile elementi.
Lai sekmīgi sagatavotos X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, šajā mācību gadā ar katru kolektīvu individuāli strādās gan virsdiriģenti, gan horeogrāfi. Protams, arī kolektīviem ir jābūt gataviem realizēt virsdiriģentu un horeogrāfu mākslinieciskās ieceres.

dziedundejo.lv sociālajos tīklos       Foorsh Interactive | hostings