Mazie mūzikas kolektīvi

folkloras kopa Rogovka

Muzicēšana mazajos mūzikas kolektīvos (vokālie, instrumentālie, vokāli instrumentālie ansambļi, popgrupas, lauku kapelas, folkloras kopas) ir populārs bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas veids. 2009./2010.mācību gadā iespēju muzicēt mazajos mūzikas kolektīvos izmanto vairāk nekā 15 000  bērnu un jauniešu.

Pēc 2009.gada 31.decembra datiem, izglītības iestādēs darbojās 956 mazie mūzikas kolektīvi ar 14 829 dalībniekiem un 591 solists (vokālisti un instrumentālisti). Sadarbībā ar pašvaldībām un dažādām izglītības iestādēm tiek organizēti un īstenoti tādi pasākumi mazajiem mūzikas kolektīviem kā vokālās mūzikas konkurss „Balsis” un vokāli instrumentālo un instrumentālo ansambļu festivāls – konkurss, kuru mērķi ir attīstīt mazo mūzikas kolektīvu un solistu muzicēšanas tradīcijas, popularizēt vokāli instrumentālo ansambļu un instrumentālās mūzikas žanru un veicināt pedagogu pieredzes apmaiņu.

Gatavojoties X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem un veicinot bērnu un jauniešu interesi, tradicionāli notiks vokālās mūzikas konkurss „Balsis” – vokālajiem ansambļiem un solistiem novados, kā arī  vokāli instrumentālo un instrumentālo ansambļu festivāls konkurss. Labākie dziedātāji un instrumentālisti Svētku laikā piedalīsies Tautas mūzikas koncertā Rīgas Latviešu biedrības namā un citās aktivitātēs. Popularizējot latviešu tautas dziesmu, obligāts nosacījums vokālās mūzikas konkursā „Balsis” ir dziedāt latviešu tautas dziesmu a cappella. Arī koklētāju ansambļiem šogad obligāta prasība festivālā-konkursā ir atskaņot latviešu tautas dziesmu Viļņa Salaka apdarē „Krauklīts sēž ozolā”.

Skašu rezultāti:

  • Vokāli-instrumentālo un instrumentālo ansambļu konkursa rezultāti
  • Rezultāti vokālās mūzikas konkursā „Balsis” Zemgales novadā
  • Rezultāti vokālās mūzikas konkursā „Balsis” Vidzemes novadā
  • Rezultāti vokālās mūzikas konkursā „Balsis” Rīgā
  • Rezultāti vokālās mūzikas konkursā „Balsis” Latgales novadā
  • Rezultāti vokālās mūzikas konkursā „Balsis” Kurzemes novadā
  • Vokālās mūzikas finālkonkursa „Balsis” rezultāti
  • dziedundejo.lv sociālajos tīklos       Foorsh Interactive | hostings