ID KARTES

Identifikācijas karšu informācijas iesniegšanas datumi.

Datu iesniegšana notiek centralizēti caur novadu, pilsētu koordinatoriem vai pilnvarotajām personām.

• Pūtēju un simfoniskajiem orķestriem
• Amatniekiem
• Mūsdienu deju kolektīviem
• Tautas deju kolektīviem
Identifikācijas karšu datu iesniegšanas datumi Strūgu iela 4, Rīgā – 10. maijs un 17. maijs

• Koru kolektīvu dalībniekiem
Identifikācijas karšu datu iesniegšanas datumi Strūgu iela 4, Rīgā – 31. maijs un 03. jūnijs

Datu iesniegšanas notiks 2010. gada 8. un 10. jūnijā!

> Iesniedzamo fotogrāfiju un informācijas parametri

> Lietojamo saīsinājumu paraugi

> Informācijas apkopošanai un iesniegšanai paredzētā forma

dziedundejo.lv sociālajos tīklos       Foorsh Interactive | hostings