Dabas aizsardzības pārvalde atklāj vides radošās darbnīcas Vērmanes dārzā

2010. gada 6. jūlijs / Dabas aizsardzības pārvalde
8. jūlijā Dabas aizsardzības pārvaldes Gaujas NP un Ķemeru NP administrācijas darbinieki Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku ietvaros atklās vides radošās darbnīcas Vērmanes dārzā, popularizējot vides aizsardzības idejas sabiedrības vidū.

No plkst.10:00 līdz 12:00 darbosies Dabas aizsardzības pārvaldes Gaujas NP administrācijas radošās darbnīcas par tēmu „Izzini dabu!”, kurās zinoši dabas aizsardzības jomā strādājošie aicinās iepazīt Gaujas nacionālo parku un Līgatnes dabas takas, uzzināt par uzvedības normām īpaši aizsargājamās teritorijās, spēlējot dažādas interesantas spēles un liekot puzzli.
Pasākuma dalībnieki varēs izspēlēt divas izglītojošas un jautras galda spēles ar asprātīgiem jautājumiem – „Lāča ceļojums pa Gaujas nacionālo parku” un „Pa Lūša pēdām Līgatnes dabas takās”. Tāpat varēs piedalīties spēlē „Laša dzīvesstāsts”, kurā būs iespēja iepazīties ar lašveidīgo zivju dzīves veidu, sugas apdraudējumiem dzīves un nārsta laikā.
Visās aktivitātēs līdzdarbosies arī Gaujas NP jaunie reindžeri, kas ir jaunieši, kas aktīvi darbojas dabas aizsardzības jomā un palīdz šīs jomas speciālistiem īstenot „zaļās” idejas un pasākumus.
No plkst.12:00 līdz 14:00 darbosies Dabas aizsardzības pārvaldes Ķemeru NP administrācijas radošās darbnīcas, kurā visi interesenti varēs veidot, krāsot, zīmēt un citādi radoši izpausties par dabas tēmu, vērot putnus un iepazīt Ķemeru dabas bagātību – sērūdeņradi. Radošajā darbnīcā būs sērūdens stends, kurā interesentiem būs iespēja pašiem pasmaržot vai pagaršot sērūdeni un apskatīt, pataustīt dūņas.
Vairāk par „zaļajām” aktivitātēm Vērmanes dārzā, kas norisināsies līdz pat 11.jūlijam lasiet http://2010.arhivs.dziedundejo.lv/vides-radosas-darbnicas-vermanes-darzs/
Sagaidot X skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkus norisinājās vides izglītības projekts „Zaļais kods,” kura aktīvākajiem dalībniekiem Dabas aizsardzības pārvalde dāvāja balvas izzinošu ekskursiju veidā uz Gaujas un Ķemeru nacionālajiem parkiem visa gada garumā zinošu gidu – dabas ekspertu pavadībā.
Dabas aizsardzības pārvalde ir „zaļi” domājoša iestāde un ir atvērta sadarbībai gan ar skolēniem, gan pieaugušajiem. Arī ikdienā Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieki organizē jauniešiem dažādas mācību stundas dabā, rīko dažādus konkursus un izglīto sabiedrību par dabas aizsardzību un tās nozīmi.
Šobrīd Dabas aizsardzības pārvalde aicina interesentus no visas Latvijas iesaistīties:

- radošo darbu konkursā „Dabas daudzveidības mirkļi”,
vairāk informācijas –
http://www.daba.gov.lv/public/lat/aktualitates/radoso_darbu_konkurss/

- sabiedriskā monitoringa programmā, kur pēc noteiktas metodikas var veikt dažādus pētījumus un saprast, ka pētīt var būt pavisam viegli un aizraujoši.
Vairāk informācijas –
http://www.daba.gov.lv/public/lat/sabiedribas_lidzdaliba/sabiedriskais_monitorings/

Comments are closed.

dziedundejo.lv sociālajos tīklos       Foorsh Interactive | hostings